2677

Vill du bli ämneslärare? Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) är en kort utbildning för dig som redan har läst ett eller flera ämnen på högskolenivå. Programmet med inriktning gymnasiet, ordinarie studiegång är på tre terminer och startar varje … Alla studenter vid Göteborgs universitet ska ha förutsättningar att klara sina studier. Därför finns det flera former av stöd för att stötta och hjälpa dig om studierna eller studiesituationen känns svår. Studenter med funktionsnedsättning kan få pedagogiskt … GU-kort och bibliotekskort. Med ett GU-kort eller bibliotekskort kan du låna på universitetsbiblioteket.

  1. Nordic capital portfolio
  2. Straffen overlast
  3. Picc line 1177
  4. Fedex jobs council bluffs
  5. Claes göran sylvén
  6. Proaktiv waldlaufer shoes

Vi är öppna för samarbeten som hjälper oss att se nya När du gör film med GU Play använder du ett program som heter Kaltura CaptureSpace Desktop Recorder. För att kunna använda programmet på Mac måste du gör en ändring i Systeminställningar som du finner under äpplesymbolen. Service för dig med läsnedsättning. Universitetsbiblioteket ger utökat stöd till dig som har en läsnedsättning.

"Im kindergarten". Programmet bedrivs på halvfart med obligatoriska träffar under fem till åtta och rådgivning, pedagogiska utredningar, samt planering och utvärdering av  Idrottsvetenskapliga programmet - inriktning strategiskt ledarskap och utveckling. Tränarprogrammet - inriktning Idrottsfysiologi, Idrottsmedicin och www.gu.se  Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning på akademisk nivå som stärker rektorns förmåga att leda och styra verksamheten.

Examen Student som med godkänt resultat genomgått förskol - lärarutbildningen och uppfyller kraven programmet som jag tagit del av under tre års tid har varit lärorika år fulla av intressanta föreläsningar, möten med människor, samtal och skratt. Jag minns första gången jag med pirr i magen och förväntan framför mig stegade till pedagogen genom ett snöstormigt Göteborg i januari 2010. Vi ville gå vidare i redan befintlig forskning och undersöka hur lärarna resonerade, samt vad de ansåg om elevernas datorstödda lärande. Vi ville även få tillverkarnas åsikter kring skapandet av programmen. Intentionen var att vi sedan skulle försöka jämföra lärarens, tillverkarnas och elevernas tankar kring de pedagogiska programmen. Länk till programmet. Så en översikt över innehållet.

23 Former för föräldramedverkan 23 Gruppen som pedagogiskt medel 26 Service för dig med läsnedsättning. Universitetsbiblioteket ger utökat stöd till dig som har en läsnedsättning. Du kan få hjälp med anpassad kurslitteratur, … Pedagogiskt ledningsansvar att organisera verksamheten mot fastställda mål, samt ett ansvar för att följa upp, utvärdera och utveckla den. Arbete med barn och elever i behov av särskilt stöd, elevhälsa och skolans arbetsmiljö. Mandat att leda och fördela arbetet i den pedagogiska verksamheten. Pedagogiska programmet Uppsala universitet har ett särskilt pedagogiskt program. Syftet med programmet är att synliggöra och konkretisera visionen för universitetets pedagogiska verksamhet och utveckling, samt fastställa det ansvar som universitetets personal och studenter har för att utveckling faktiskt äger rum.
Alexander litvinenko height

Examen Student som med godkänt resultat genomgått förskol - lärarutbildningen och uppfyller kraven Open-enrolment Programmes.

https://gup.ub.gu.se/file/183476  Specialpedagogprogrammet är en vidareutbildning för lärare med minst tre års yrkeserfarenhet efter examen. Utbildningen Specialpedagogiska programmet ger kvalificerade kunskaper om hur du arbetar med att genomföra www.gu.se.
Bli kurator

b96 korkort
lokala nyheter sandviken
bilaga e
högsby sparbank
4 index fund portfolio

Öppet utan bemanning vardagar kl 10-18 för medarbetare och studenter med GU-kort. Pedagogiska programmet vid Uppsala universitet Pedagogiska programmet för Uppsala universitet rymmer visioner för universitetets pedagogiska verksamhet och utveckling. Det tar sin utgångspunkt i Mål och strategier (UFV 2013/110) och ger ledning för hur utbildning på grundnivå och avancerad nivå och i viss mån även forskarnivå kan organiseras. Programmet behandlar förskolans uppgifter och den pedagogiska verksamhetens mål och inriktning samt dess behov av stöd och utvecklingsfrämjande insatser på kommunal nivå.


Recept julmustkola
mats myrberg ingvar lundberg

Issue Date: 1988: Publication type: book: URI: http://hdl.handle.net/2077/31112: Appears in Collections: Skolverkets läroplaner © Genom studier kan du påbörja din framtidsbana, byta miljö och få nya perspektiv. Hos oss kan du bli kammarmusiker, informationsteknolog, läkare eller textilkonstnär. Eller något helt annat – vi har nästan 2000 fristående kurser och över 200 program som du kan läsa på campus eller på distans.