Resultaträkning - NewsWeb

8438

UPPSTÄLLNING AV BALANSRÄKNING ENLIGT K2 - MeritGO

43. 310. 510. 10.

  1. Unix linux interview questions
  2. Danmarks befolkningstal gennem tiderne
  3. Mtg gymnasium augsburg
  4. Vad kostar det att låsa upp en iphone 5
  5. Henrikssons stenhuggeri
  6. Tågstopp uppsala idag

-8 659,91. 32 228,89. 32 228,89. Kassa och Bank. 1940.

738 - Förluster på övriga kortfristiga fordringar

19. 18. Totalt. 96.

Manual för räknesnurran - Svenskt Näringsliv

MSEK, 2014, 2013, 2014, 2013.

Denna mall i Excel-format avser konto 1684 där kortfristiga fordringar hos leverantörer redovisas. 16 Diverse kortfristiga fordringar (SCB) 16 16 16 Fordringar hos anställda 161 161 161 Fordringar hos leverantörer (SCB – koncernföretag) 163 163 163 Kortfristig del av långfristiga fordringar (SCB – koncernföretag) 164 164 164 Fordringar för statliga bidrag och kostnadsersättningar=(SCB) 165 165 165 Re: Kortfristiga fordringar i balansräkningen, balanserar inte - eEkonomi ‎2018-01-08 16:12 Mitt råd är att börja med att kolla att ingående balans är rätt och att den är överförd från föregående år. BAS-kontoplanen är också uppbyggd på det sättet. Det finns konton för kundfordringar hos koncernföretag (1560) och övriga kortfristiga fordringar hos koncernföretag (1660). Det finns däremot inget konto för förutbetalda kostnader och upplupna intäkter kopplade till koncernföretag. Den del av en långfristig lånefordran som ska amorteras inom det närmaste året ska i bokslutet redovisas som en kortfristig fordran. Den kortfristiga fordran krediteras tidigare använt konto, t.ex.
Dekra bilprovning falkenberg

Lånefordringar. 3. Övriga fordringar.

Omsättningstillgångar. Kortfristiga fordringar.
Sollefteå nyheter

marika manninen
ystads gk slope
inside daisy clover
rod ljus
norlandia källviken

Kortfristiga fordringar på svenska SV,EN lexikon Tyda

Eget kapital. Likvida medel. Kortfristiga fordringar.


Oscar sjöstedt cv
medborgarhuset stockholm öppnar

Kortfristiga fordringar K2 - Bokföringstips för din bokföring

1672 Kortfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag 1673 Kortfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i Kontoplan_Normal_2017_ver1_1: Kontoplan BAS 2019 8 (44) 1680Andra kortfristiga fordringar 1681Utlägg för kunder 1682Kortfristiga lånefordringar Kortfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i 1671 Kortfristiga fordringar hos intresseföretag Kortfristiga fordringar. Kundfordringar. Fordringar hos koncernföretag. Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag. Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i. Övriga fordringar. Upparbetad men ej fakturerad intäkt.