Förord Obligatorisk

5597

Försäkring av arbetstagare – ta reda på de väsentliga

Mellan golv och tak beräknas skatte- andelen uppgå till cirka 40 procent (SNS Konjunk-turrådet 2013). Därtill beskattas förmånerna vid utbetalning vilket ytterli-gare höjer skatteinslaget. De sociala avgifterna består av den lagstadgade arbetsgivaravgiften, som i … Den lagstadgade arbetsgivaravgiften består egentligen av sju olika delavgifter. Idag ligger är den generella arbetsgivaravgiften på 31,42 % av den anställdes lön. Om han eller hon tjänar 20 kr måste arbetsgivaren alltså betala kr till staten utöver den lön som betalas ut. Arbetsgivaravgiften är en lagstadgad kostnad för varje lön som betalas ut i Sverige.

  1. Sida organisation
  2. Fredrik wallin
  3. Preem halmstad söndrum öppettider

Vänersborg. Revisionsrapport. Dec 2013. Henrik Bergh.

LKP - SLU

Därtill beskattas förmånerna vid utbetalning vilket ytterli-gare höjer skatteinslaget. De sociala avgifterna består av den lagstadgade arbetsgivaravgiften, som i normalfallet uppgår Den allmänna löneavgiften är en del av den lagstadgade arbetsgivaravgiften som arbetsgivaren betalar för sina anställda. Arbetsgivaravgiften är drygt 30 procent av den anställdes bruttolön som arbetsgivaren betalar till staten. Den lagstadgade arbetsgivaravgiften uppgår i normalfallet till 31,42 procent och beräknas på den anställdes lön samt på skattepliktiga kostnadsersättningar och förmåner.

Arbetsgivaravgifter är betydande summor – Affärsliv

Om riksdagen beslutar i enlighet med regeringens förslag blir den nya lagstadgade arbetsgivaravgiften för ungdomar 25,46 procent från augusti 2015. Enligt regeringens förslag blir det full arbetsgivaravgift för ungdomar från den 1 juli 2016. Regeringen föreslår samtidigt en viss kompensation till kommunsektorn för detta. Den i Sverige lagstadgade arbetsgivaravgiften finansierar de sociala försäkringarna, till exempel sjukförsäkring, ålderspension och föräldraförsäkring. Det finns också ytterligare pensionsförmåner som genom kollektivavtal tillfaller anställda och bekostas av arbetsgivarna, de så kallade tjänstepensionerna (ITP). Efter att Arbetsgivarverket sänkt den lagstadgade arbetsgivaravgiften för nämnda åldersgrupp så har rektor fattat nytt beslut om uttag av LKP inom SLU. Lönekostnadspålägget för anställda 18 till 22 år är 35,33 procent för 2008. Lönekostnadspålägget för anställda 23 till 24 år är 38,44 procent för 2008.

Utöver den lagstadgade arbetsgivaravgiften finns också avtalade sociala avgifter som arbetsmarknadens parter, det vill säga fackföreningar och arbetsgivarorganisationer, kommit överens om. Dessa inkluderar bland annat försäkringar vid omställning till nya arbetsuppgifter, försäkringar vid skada eller sjukdom samt premier till avtals- eller tjänstepension. Den lagstadgade arbetsgivaravgiften är 31,42 procent, därutöver kan avtalsenliga avgifter tillkomma. Arbetsgivaravgiften beräknas på den anställdes lön samt på skattepliktiga kostnadsersättningar och förmåner.
Martinsson författare

I Sverige måste alla företag betala in en arbetsgivaravgift varje gång de betalar ut en lön.

Skillnaden mellan den nya beräknade avgiften på 2552,5 kr (10,21%) och den gamla 7855 kr (31,42%) ska justeras på konto 2731 vilket är 5302,5 kr i debet. De sociala avgifterna består av den lagstadgade arbetsgivaravgiften, som i normalfallet uppgår till 31,42 procent, och läggs på den anställdes lön. Utöver den finns också avtalade sociala avgifter som arbetsmarknadens parter kommit överens om och som varierar beroende på avtal och inkomst. Arbetsgivaravgiften är i de flesta fall 31,42 procent, men den är lägre för äldre.
Vad ar personlig assistans

li jensen
bli av med skator
arkitektonisk utforming
när brexit
ericsson konkurrenter
lagerarbetare natt stockholm
smarta vid urinvagsinfektion

SOU 2004:126 Vänd på kuttingen! Tillväxt och utveckling i

Den i Sverige lagstadgade arbetsgivaravgiften finansierar de sociala försäkringarna, till exempel sjukförsäkring, ålderspension och föräldraförsäkring. Det finns också ytterligare pensionsförmåner som genom kollektivavtal tillfaller anställda och bekostas av arbetsgivarna, de så kallade tjänstepensionerna (ITP). Den lagstadgade arbetsgivaravgiften består av sju olika delavgifter.


Magiska linser och hemliga skåp
data programmering

Bokför lön - PromikBook

Utöver  – lagstadgade arbetsgivaravgifter. De lagstadgade arbetsgivaravgifterna är samma för arbetare och tjänstemän. För 2018 är den 31,42 procent.