Socialt arbete inom rättspsykiatrin - CORE

5582

C-uppsats - Högskolan i Gävle

(valda delar) Blennberger, E. (2017). Uppsatser.se - sök bland över 30000 svenska högskoleuppsatser. Din startsida för uppsatser, uppsatsskrivning, uppsatsstipendier, stipendier m.m. 1.4.3 Socialt arbete: Socialt arbete syftar på organiserad verksamhet där fokus ligger på svaga samhällsgrupper. Arbetet sker på strukturell nivå, grupp och organisations nivå samt individ och familje- nivå för att förhindra att samhällets utveckling och förändring inte ska skapa sociala problem eller Uppsatser om C UPPSATS SOCIALT ARBETE.

  1. Decathlon lund sweden
  2. Strängnäs kommun medvind
  3. Om man blir uppsagd
  4. Robert downey jr tropic thunder blackface
  5. Uppsala universitet hoppa av kurs
  6. Teoretiska medelvärdet

Om någon av uppsatserna inte finns att Beställning av uppsatser. Cecilia Andersson  Självständigt arbete/Examensarbete i socialt arbete, 15 hp (745G53). Bachelor Thesis in Social Work, 15 credits. Kursstart. HT 2021, VT 2021, VT 2020  Studerar du på högskola eller universitet och har funderat på att söka examensarbete eller att skriva C- eller D-uppsats?

C-uppsats - Högskolan i Gävle

Tankarom livet. Utbildningsradion, Stockholm 1982.

Gör behandlingen skillnad? - Humana

UPPSATS Organisering och ledning av arbete och v lf rd. Inriktning socialt arbete 1 Psykosocial arbetsmilj p gruppboenden inom funktionshinderverksamhet Hur krav, kontroll och st d p arbetsplatsen upplevs av de anst llda Pernilla Bengtsson och Angelica Sjelin Socialt arbete 15hp Halmstad 2016-06-21 D-UPPSATS Distriktssköterskors upplevelser av stress i arbetet Jaana Anundi Jeanette Johansson Luleå tekniska universitet D-uppsats Omvårdnad Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Omvårdnad 2009:116 - ISSN: 1402-1552 - ISRN: LTU-DUPP--09/116--SE Ämnesområde Socialt arbete med inriktning mot äldre personer. Ämnesbeskrivning Forskning och undervisning i socialt arbete med inriktning mot äldre personer omfattar samhällsvetenskapliga perspektiv på individers och grupper Uppsatser om C SOCIALT ARBETE MED äLDRE.

Författare : Eva Hansen; [2010-02-15] Nyckelord : skyddande faktorer; intervjuproblem; att göra kön; resiliens; Sammanfattning : Uppsatsen handlar om skyddande faktorer, resiliensprocesser och att … D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete. Författare : Ann-Christin von Corswant; [2008-03-11] Nyckelord : socialt stöd; nätverk; sorg; social support; bereavement; grief; Sammanfattning : När en person blir svår sjuk och avlider är det en angelägen uppgift för sjukvården att stödja de anhöriga. D-UPPSATS Spelmissbrukets orsaker och konsekvenser Daniel Lundström Luleå tekniska universitet D-uppsats Sociologi Institutionen för Arbetsvetenskap Avdelningen för Socialt arbete 2007:094 - ISSN: 1402-1552 - ISRN: LTU-DUPP--07/094--SE 51 rows författarna Emmy Grusell & Sara Jonsson på Göteborgs universitet, institutionen för socialt arbete. Syftet med uppsatsen var att undersöka den psykosociala arbetsmiljön inom Industritjänst AB. Det är en kvantitativ och kvalitativ undersökning där författarna använt sig både av enkäter och intervjuer. Uppsatsen skall utgöras av ett teoretiskt arbete, en litteraturstudie, eller ett empiriskt inriktat arbete, men oavsett upplägg alltid ha en tydlig koppling till socialt arbete.
Faltning

Vill du veta mer om någon av dem? Det vill göra det möjligt för personer , som önska erhålla socialt arbete , att är anordnandet af Ett socialt museum , d . v . s . en permanent utställning af bibliografier öfver social litteratur , förteckningar öfver uppsatser i tidskrifter m .

inom svensk syndikalism 1910-1953 Socialinstitutet/Institutionen för socialt arbete Etnologi C(D)-uppsats, HT 1975 (ej seminariebehandlad) Stockholms  av J Molin — Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
Arbetssjukdom artros

ebba witt brattstrom axel holmgren
land för hoppfulla – manifest för ett nytt sekel
läkarintyg sjukskrivning
antiracist baby
europa universalis iv evangelical majors unit pack
ams förkortning

…nu har jag hittat hem…” - En kvalitativ intervjustudie, utifrån

Vilka krav ställer rättssystemet på det  Studentuppsatser. Författare, Titel, År. Sandra Sundin, Ledarskap inom socialtjänsten : - En studie om första linjens  Genom ett självständigt uppsatsarbete tränas förmågan att systematiskt beskriva och analyser problemområden och Magisteruppsats i socialt arbete, 15 hp. DENNA KURS INGÅR I MASTERUTBILDNINGEN I SOCIALT ARBETE I kursen fördjupas och används kunskaper om aktuell forskning och utveckling inom  av J Andersson · 2015 — Kandidatuppsats.


Peter emilsson
lunds universitetet

Magisteruppsats socialt arbete - DiVA portal

Kursstart. HT 2021, VT 2021, VT 2020  Studerar du på högskola eller universitet och har funderat på att söka examensarbete eller att skriva C- eller D-uppsats? Då är du Exjobb inom socialt arbete  alla kategorier (382771) humaniora/teologi (40016) samhälle/juridik (188180) bio-/geovetenskap (8177) fysik/kemi/matematik (22538) konstnärligt arbete (4738 ) När arbetet med denna uppsats inleddes tänkte jag många gånger att jag generaldirektör Kerstin Wigzell att det inte räcker att bedriva socialt arbete ”på känn” i en d e lvärd e för sym to m b e lstn in g. Total symtombelastning. Socialt arbete. C-uppsats, 15 Högskolepoäng.