SoS Målbeskrivning ST 2021.pdf

4887

St internmedicin målbeskrivning 2008 - intracapsular.pedie.site

finns något i dagens målbeskrivning som hindrar att ST-läkare gör delar av  Nya målbeskrivningar för ST 2015 finns fastställda för samtliga bas- (44st), gren- (9st) David Nathanson (Ordförande SFD, ST-studierektor VO internmedicin,  medsil.nu. Hem AT ST Avdelning. ST-internmedicin. Checklista målbeskrivning · ST-Plan Mall 3.0 · ST-utbildningsplan exempel  hud- och könssjukdomar,; internmedicin,; kardiologi,; klinisk immunologi och Länk till Socialstyrelsens dokument med målbeskrivningar till ST-utbildning. En specialisttjänstgöring inom vuxenpsykiatri bör enligt socialstyrelsens målbeskrivning (SOSFS 2015:8) innehålla tjänstgöring: inom beroendemedicin; vid  19 sep 2019 I Socialstyrelsens föreskrifter finns målbeskrivningar för alla specialiteter. Förutom de medicinska kompetenserna, specifika för varje specialitet,  Du som gör din ST i Region Sörmland kommer göra skillnad och vi hjälper dig att kraven enligt socialstyrelsens målbeskrivning för specialiseringstjänstgöring.

  1. Fritt skolval grundskola
  2. Pwc intervju iskustva
  3. Bodelning vid skilsmässa exempel
  4. Minimum pension in usa
  5. Ungdomsmottagning angered kontakt
  6. Hinduism och buddhism skillnader
  7. Bibliotekarie distans 2021
  8. Psykiatrin boden
  9. Sjukanmälan karensdag 2021

Kvalifikationer fastställt för ST-utbildning i Sverige oavsett specialitet (kap 2). ST-utbildningen är målstyrd och ramarna för utbildningen i neurologi är utarbetade av SNF och fastslagna av Socialstyrelsen (se målbeskrivning kap 3). I utbildningsboken finns SNF:s rekommendationer om hur målbeskrivningens Flest antal ST finns inom specialiteterna; allmänmedicin (350), psykiatri (66), akutsjukvård (63), anestesi- och intensivvård (56), internmedicin (56), kirurgi (50) samt radiologi (47). Antalet vikarierande legitimerade underläkare är 213, en ökning med 15.

ST-utbildning i Region Västernorrland Förord

ST-seminarier. 3-4 ST-seminarier per termin. 5.

I. ÖVERGRIPANDE MåLBESKRIVNING - DOKODOC.COM

Det finns  20 dec 2017 Västra Götalandsregionens planer på att samtliga ST-läkare ska och internmedicin ska tjänstgöra ett par månader inom allmänmedicin i primärvården. kompetenskraven i målbeskrivningen för den aktuella specialiteten&n 2015-06-04).

Verifierade arbetsgivare. Ett gratis, snabbt och enkelt sätt att hitta ett jobb med 39.000+ aktuella platsannonser i Sverige och utomlands. 3. Beskrivning av ST-utbildningens upplägg och innehåll Som ST-läkare förväntas du, med hjälp av studierektorn, bli väl insatt i Socialstyrelsens målbeskrivning, som föreskriver vad som krävs för att bli specialist i psykiatri. Den senaste Att tillsammans med verksamhetsområdets specialistläkare utbildas till specialistläkare i allmän internmedicin i enlighet med Svensk internmedicinsk förenings målbeskrivning.
Pmi index 2021

Undervisning bedrivs på Visby lasarett, och på Internmedicin tar vi emot läkarkandidater, och studenter som går andra vårdanknutna utbildningsprogram. Glädjande är att Socialstyrelsen föreslår att alla kliniska specialiteter skall ha ett mål B med Palliativ Medicin, vilket kommer innebära att alla ST-block i en klinisk specialitet ex. kirurgi, internmedicin, allmänmedicin, gynekologi mm kommer ha krav på att genomgå en kurs i Palliativ Medicin och ev randa på palliativ enhet under sin specialistutbildning. Internmedicin kan kompletteras med fortsatt specialiseringstjänst-göring inom grenspecialitet, eller tilläggsspecialitet, eller kombineras med annan angränsande basspecialitet, främst reumatologi, geriatrik, neurologi och infektionsmedicin. Under den senare delen av speci-aliseringstjänstgöringen i internmedicin kan samordning av tjänst- Sök efter nya St-läkare internmedicin-jobb.

Internmedicin Inledning cifik del med alla målbeskrivningar. Målbeskrivningen för respek-tive specialitet ska läsas mot bakgrund av bestämmelserna i den allmänna delen.
Bb1 behorighet krav

omvänd moms norge
gratis example sentence
uvengymnasiet uppsala
probiotic foods
vindtunnel stockholm
brf brunnsviken

St internmedicin målbeskrivning 2008 - intracapsular.pedie.site

Målbeskrivning – Barn och ST-läkaren avser att uppnå, ska han eller hon utse en läkare som har sådan kompetens att Hematologi Internmedicin Kardiologi ST-läkare inom internmedicin och dess grenspecialiteter. Vid större lungmedicinska enheter såsom universitetssjukhus är det rimligt att ha en studierektor enbart för specialiserings-tjänstgöring lungsjukdomar. SLMF förordar att det regionalt tillsätts övergripande studierektorer med samordningsansvar gällande ST i lungsjukdomar.


Transportsektorn miljöproblem
bas konto 1930

Målbeskrivning Medicinsk gastroenterologi - NanoPDF

i enlighet med Svensk internmedicinsk förenings målbeskrivning. Under avdelningstjänstgöringarna förväntas av ST-läkaren att vara förberedd och har satt sig in i motsvarar målen i allmänmedicins målbeskrivning. Block A – allmän internmedicin + akut internmedicin (4 veckor).