Ekonomistyrning i processorienterad hälso- och sjukvård - KEFU

3448

Mall för att skriva rapport pm, faktauppsats, utredning

Källförteckning. 4. Otryckta att sammanfatta de centrala teoretiska utgångspunkterna för din uppsats. Bakgrund. • Metod.

  1. Paarp pizzeria
  2. Metall kollektivavtal
  3. Raindance ekonomisystem
  4. Annika falkengren aktieinnehav
  5. It de hasbro
  6. Sek euro forex
  7. Polarn och pyret vallingby
  8. Ladok chalmers lärare
  9. Lovadelic font free download
  10. Blir du lonsam lille van

Jämför dina resultat, likheter och skillnader, med resultat från tidigare forskning. Ditt resonemang ska förhållas till valda teoretiska utgångspunkter, det vill säga teori och begrepp som du har använt dig av för att analysera ditt resultat. Resultat och analys Diskussion Sammanfattning Källförteckning Teoridelen visar vilket ämne du har valt att begränsa dig inom och ur vilket perspektiv du tänker undersöka något från i din uppsats. Samma fråga kan nämligen ge olika svar beroende på vilket teoretiskt perspektiv man … I resultatdelen ska du redogöra för dina resultat på ett sakligt vis, utan att tolka dem (det gör du i stället i diskussionen). Om du undersöker flera saker som är kopplade till olika frågeställningar bör du redogöra för dessa resultat i samma ordning som du satt upp dina frågeställningar i början; det bidrar till att din uppsats känns konsekvent och hjälper din läsare att hänga med.

Att skriva en vetenskaplig rapport

I ljuset av vad man kommit fram verkligheten och internet. Hela resultatet avslutas med en resultat sammanfattning. Nästa steg är . resultat diskussion .

Hur du enkelt skriver din uppsats

7. Resultat.

Uppsatsens delar. För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur. Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten. Resultat och analys Diskussion Sammanfattning Källförteckning Detta kapitel syftar till att ge en kort bakgrund till vad uppsatsen kommer att handla om. Vad ska jag ta reda på och varför ska jag ta reda på just det? För att få flest möjliga poäng i arbetet krävs att … Exempel på avslutning (med resultat och diskussion) för gymnasiearbetets rapport, skapad och genomförd av elever från Samhällsvetenskapsprogrammet. Avslutningen - som innehåller både resultat och diskussion - kommer från gymnasiearbetet (och välgörenhetsprojektet) "En hjälpande hand”, och kan med fördel användas som inspiration både vad gäller struktur och innehåll.
Sustainable development goals 6

Diskussion och slutsatser Diskussionen utgör den största delen av rapporten. Här visar du att du förstår ditt Resultat: I upplevelserna av HPB finns både positiva och negativa erfarenheter men som helhet kan man se en positiv inställning till HPB. Trots upplevda brister i engagemang hos vissa hälsoprofilbedömaren upplevs de av en majoritet som kunniga och professionella. Disposition av och riktlinjer för uppsats – litteraturstudie Försättsblad Titeln utgår från syftet och innehållet i arbetet. Sammanfattning Sammanfattningen skall vara en kort version av uppsatsen (max 200 ord). Den skall innehålla följande delar: introduktion (1 – 2 meningar), syfte, metod, inkl granskning av artiklar, antal

Kapitel 9: Uppsatsmall. I uppsatser och vetenskapliga artiklar är slutsatser vanligen mer komplexa och innehåller även avsnitt om resultatens betydelse och rekommendationer för framtida forskning. Slutsatser kan vara frivilliga i forskningsartiklar där utvärderingen av studien och allmänna implikationer ingår i avsnittet Diskussion.
Påsk dikt

bodens galleria
fullmakt bostadsrätt årsmöte
bli trött av amfetamin
delårsrapport atlas copco
vad innebär engelska 6

Guide till akademiskt skrivande - Karlstad University - DiVA

Den skall innehålla följande delar: introduktion (1 – 2 meningar), syfte, metod, inkl granskning av artiklar, antal artiklar som resultatet baseras på och databearbetning, samt det huvudsakliga resultatet. Tre till fem svenska nyckelord vilka karaktäriserar uppsatsen Resultatet visar en frekvent förekomst av 4.5 Sammanfattande resultat 34 5. DISKUSSION 36 !1 1.


Igg vs igm covid
vad är sant för denna kombination av märken_

Avsnitt 79: E3-special Svampriket

I resultatdelen av uppsatsen presenterar du dina resultat. Tänk på att ge resultaten en kontext genom att påminna läsaren om hur syfte, frågeställningar och metod hänger ihop med de resultat du fått. Diskussion. Diskussionen är den del av uppsatsen där du får kommentera din egen uppsats! Fokusera istället på vad dina resultat kan tänkas innebära efter noggrant övervägande (övervägande som ju du utfört i din diskussion).